شرکت مشاوره و مهندسي انديشه وران (avec)

همکاري اوک و جي آر دي مينپراک در معدن مس فونگرومي کنگو

شرکت آمريکايي تنکي فونگرومي ماينينگ امتياز اکتشاف و استخراج مس را در معادن فونگرومي جمهوري دمکراتيک کنگو در اختيار دارد. شرکت استراليايي جي آر دي مينپراک، به عنوان پيمانکار اصلي اين پروژه، کار تجهيز کارگاه را انجام داده و عمليات سيويل را نيز آغاز نموده است.
شرکت استراليايي از مدير عامل اوک براي بازديد از پروژه و بررسي شرايط همکاري دعوت به عمل آورد. اين بازديد از تاريخ چهارم تا ششم فوريه انجام گرفت. پس از انجام ديدار در جلسه اي در ژوهانسبورگ آفريقاي جنوبي، دو طرف براي همکاري به توافق رسيدند و مقرر شد تا کارشناسان اوک براي هدايت فعاليت هاي برنامه ريزي پروژه در دو مرحله به پروژه اعزام گردند. اين اولين همکاري بين دو شرکت محسوب مي گردد. شرکت مينپراک با داشتن شبکه گسترده پروژه هاي معدني در کشورهاي مختلف ازجمله برزيل و استراليا مي تواند همکار مناسبي براي اوک و توسعه بازار فعاليت هاي آن باشد. دو طرف موافقت کردند تا دامنه فعاليت هاي مشترک را گسترش دهند.

(تاريخ خبر: 24/11/86)