شرکت مشاوره و مهندسي انديشه وران (avec)

اوک در صنعت ساخت و ساز

پس از مدتها بحث در مورد فعاليت در عرصه اجرا، سرانجام شرکت اوک با مشارکت بانک مسکن وارد صنعت ساختمان سازي گرديد و اولين پروژه خود را با توجه به امکانات و منابع موجود، از سال گذشته در شهرستان کرمانشاه و در زميني به مساحت 385 مترمربع آغاز نمود.
عمده فعاليت هاي صورت گرفته از ابتدا تا به حال به شرح زير است:
  • انجام عمليات مکان يابي و خريد ملک
  • طراحي سازه و مشخصات معماري
  • دريافت پروانه ساختماني جهت احداث 10 واحد آپارتمان مسکوني در 7 طبقه (يک طبقه زيرزمين، يک طبقه پيلوت، پنج طبقه مسکوني) به متراژ تقريبي هر واحد 110 مترمربع و مجموعاً 1700 مترمربع زيربنا
  • انجام عمليات تخريب ملک قديمي و همچنين گودبرداري آن
  • انجام عمليات پي سازي (فونداسيون ساختمان)
  • اجراي عمليات ساخت و نصب اسکلت فلزي و عايق کاري
  • اجراي سقف ها
و درحال حاضر کار ديوار چيني در طبقات آغاز گرديده است.

(تاريخ خبر: 27/03/88)