شرکت مشاوره و مهندسي انديشه وران (avec)

بهبود ترکيبات بنزين در آفريقاي جنوبي

دولت آفريقاي جنوبي شرکت هاي توليد کننده و واردکننده بنزين را موظف نموده است تا طي يک برنامه 5 ساله و حداکثر تا انتهاي سال 2013 ميلادي، ترکيبات بنزين را بهبود بخشيده و بر اساس استاندارد Euro IV آلاينده ها را کاهش دهند. نظير چنين دستورالعملي به تمامي شرکت هاي توليد، مونتاژ و واردکننده خودرو در اين کشور داده شده تا آنها نيز تغييرات لازم براي تطابق با اين استاندارد را در پروسه هاي کاري خود اعمال نمايند و در فرصت باقي مانده با اين تغييرات هماهنگ شوند.
در همين راستا، شرکت ساسول به عنوان بزرگترين توليد کننده بنزين در قاره آفريقا که نيمي از بنزين توليدي کشور آفريقاي جنوبي را تامين مي کند نيز مي بايست با چنين دستورالعملي هماهنگ شود تا بتواند سهم بازار خود را حفظ کرده، با فناوري روز مطابقت يابد.
براي انجام چنين تغيير بزرگي، تمامی فرآيندهاي پالايشگاهي موجود مي بايست مجدداً مهندسي و بهينه شده و نتايج آن در قالب تغييرات واحدهاي موجود و ساخت و نصب تسهيلات و واحدهاي جديد منعکس گردد.
ترکيبات بنزين جديد در مقايسه با وضعيت فعلي داراي ترکيبات آلاينده کمتر بوده، از بنزين 3 درصد به بنزين 1 درصد بهبود مي يابد. تقاضاهاي آتي بازار در خصوص ترکيبات اکتان نيز در اين دستورالعمل پيش بيني شده است. واحدهاي فرآيندي و اصلي درگير در اين تغيير عبارتند از: آلکيلاسيون، ايزومراسيون، هيدروژناسيون، استخراج بنزين و اکتان.
به همين منظور انجام اين طرح بزرگ با برآورد قيمت اوليه بالغ بر يک و نيم ميليارد دلار بر عهده شرکت ساسول تکنولوژي قرار گرفت. پروژه اي در سبد پروژه هاي پالايشگاهي و در داخل طرح عظيم "برنامه رشد ساسول" يا همان Growth Programme تعريف گرديد. در انتهاي ماه آوريل، مرحله امکان سنجي اوليه (Gate 2) به پايان رسيد. نقشه راه اين پروژه بر اساس مدل استاندارد ساسول در مديريت کسب و کار (BD&I) چنين خواهد بود:
طراحي مفهومي با بيش از 15 سناريو که در مرحله امکان سنجي اوليه طرح ريزي شده، آغاز مي گردد. نتايج اين مرحله که تا ماه ژوئيه 2010 ادامه مي يابد، به همراه تخمين هزينه هاي هر سناريو، اطلاعات لازم براي انتخاب سناريوهاي برتر و ورود به مرحله طراحي پايه را فراهم مي سازد. سپس از ماه مارس 2011، فرآيند EPC اجراي پروژه آغاز و تا تحويل بنزين با مشخصات تعييني دولت آفريقاي جنوبي حداکثر تا انتهاي سال 2013 ميلادي ادامه مي يابد.
تيم هايي از شرکت هاي ساسول آفريقاي جنوبي (صاحب)، فلور آمريکا (مديريت پيمان)، اوده استراليا و اوده آفريقاي جنوبي (پيمانکاران اصلي) و نيز شرکت هاي صاحب تکنولوژي از اروپا و آمريکا (نظير اکسنس، يو او پي، باجر و اوده آلمان) در اين پروژه درگير مي باشند. با توجه به اين تنوع و پراکندگي تيم ها در نقاط مختلف جغرافيايي با تفاوت هاي زماني، برگزاري جلسات مشترک ويدئوکنفرانس و تله کنفرانس در ساعات اوليه صبح (4 يا 5 بامداد) در آفريقاي جنوبي و يا پاسي از شب (10 يا 11 شب) در استراليا، از ويژگي هاي اين پروژه مي باشد.
تيم پروژه اميدوار است تا چالش هاي زماني تعيين شده توسط دولت و نيز چالش هاي هزينه اي مطرح براي سهامداران ساسول را به طور همزمان مديريت نمايد، چه آنکه انجام اين طرح عظيم سودي براي توليد اين شرکت در بر نداشته، صرفاً براي مطابقت با استانداردها و حفظ سهم بازار انجام مي شود.
در حال حاضر، وظيفه برنامه ريزي و کنترل اين طرح عظيم بر عهده کارشناسان ارشد شرکت اوک مي باشد که در قالب تيم هاي مديريت پيمان بر فعاليت هاي پيمانکاران اصلي و نيز شرکت هاي صاحب تکنولوژي نظارت و کنترل دارند.

(تاريخ خبر: 27/03/88)