شرکت مشاوره و مهندسي انديشه وران (avec)

بزرگترين تجهيز پروژه افزايش ظرفيت بنزين - ساسول

بزرگترين تجهيز پروژه افزايش ظرفيت بنزين شرکت ساسول، رآکتور شماره 10 سينتول، وارد شهر سکونداي آفريقاي جنوبي شد. اين محموله در تاريخ 7 ژوئيه وارد بندر ريچاردزبي و تحت شرايط ويژه در هفته اول ماه آگوست وارد شهر سکوندا شد.
اين رآکتور شامل 2 بخش عظيم الجثه مي باشد، بخش پاييني به طول 21، عرض 9.5 و ارتفاع 9.3 متر و بحش بالايي نيز به طول 18.3، عرض 8.9 و ارتفاع 9.1 متر است. تريلرها و تراکها براي جابجايي اين رآکتور عظيم (پس از بارگيري از کشتي) سرعت حرکتي بين 10 تا 20 کيلومتر بر ساعت داشتند.
کل مسير اشغال شده براي حمل و نقل اين رآکتور در حدود 100 متر و نکته حائز توجه آن بود که عرض 10 متري مورد نياز در بسياري از طول مسير، هر دو طرف جاده هاي حمل و نقل عمومي را اشغال نمود و محدوديت ها و هماهنگي هاي ترافيکي ويژه اي را سبب گرديد.
اين محدوديت ها و مسيرهاي جايگزين مرتباً در رسانه هاي عمومي کشور آفريقاي جنوبي به اطلاع مردم رسانده شد و همکاري مطلوبي در اين خصوص مشاهده گرديد. کارشناسان اوک در اين پروژه ضمن تماس مستمر با تيم هاي تدارکات و اجرايي پروژه، کليه مراحل تدارکاتي اين تجهيز غول پيکر و ساير اقلام اين پروژه را کنترل مي نمايند.

(تاريخ خبر: 02/06/88)