شرکت مشاوره و مهندسي انديشه وران (avec)

خدمات پشتيباني پروژه, طرح خردايش اتان, پتروشيمي پارس

كارفرما: مشاركت ناورود, استيم و TEG
مکان: بندر عسلويه
محدوده خدمات: ارائه خدمات پشتيباني پروژه در نصب تجهيزات خردايش اتان.
محدوده كار پروژه دربرگيرنده كارهاي سيويل, مكانيكال, الكتريكال و ابزار دقيق مي گردد.