شرکت مشاوره و مهندسي انديشه وران (avec)

کارسنجي، زمان سنجي، بالانس و شبيه سازي سالن رنگ 1


كارفرما: شرکت ايران خودرو
مدت انجام قرارداد: 75 روز کاري
محدوده خدمات: مطالعه روش ها، زمان سنجي، ظرفيت سنجي، بالانس، شبيه سازي و اجراي بالانس خطوط اصلي، فرعي و بافرهاي سالن رنگ 1 که شامل خودروهاي سمند، پژو پارس، پژو 405 و پژو RD مي شود. (Mixed Line)