شرکت مشاوره و مهندسي انديشه وران (avec)

پروژه هاي در حال انجام

رديف عنوان پروژه کارفرما
1 خدمات برنامه ريزي در شرکت ساسول تکنولوژي شرکت ساسول تکنولوژیپروژه هاي خاتمه يافته

رديف عنوان پروژه کارفرما
1 اجراي پروژه برداشت مگنتوتلوريک به روش EMAP مديريت اکتشاف شركت ملي نفت ايران
2 خدمات دفتر برنامه ريزي و مديريت ساخت در پروژه الفين نهم شرکت پليمري آرياساسول
3 خدمات مديريت طرح سايت هاي پلي اتيلن متوسط و سنگين و پلي اتيلن سبک شرکت پليمري آرياساسول
4 خدمات پشتيباني سيستم برنامه ريزي منابع بنگاهي- ERP شرکت پليمري آرياساسول
5 خدمات دفتر پشتيباني پروژه جهت فعاليت هاي برق و ابزار دقيق در محدوده آفسايت و برق کارگاه عمومي مجتمع الفين نهم شرکت مهندسي مسکن و نواحي صنعتي (آينده ساز)
6 خدمات دفتر برنامه ريزي و پيمانکار مديريت پروژه در پروژه LPG پالايشگاه فجر جم شرکت پترو صنعت ماد
7 خدمات دفتر برنامه ريزي در پروژه فسفات کارون (KPC) شرکت فسفات کارون
8 خدمات دفتر پشتيباني پروژه فازهای 9 و 10 پارس جنوبي OIEC
9 خدمات پشتيباني پروژه طرح استحصال اتان (C2 Recovery) پتروشيمي پارس مشاركت نصب آذرآب و پتروپارت
10 خدمات پشتيباني پروژه، ‌طرح خردايش اتان، ‌پتروشيمي پارس مشاركت ناورود، استيم و TEG
11 خدمات مديريت پروژه در پروژه‌ ساخت پتروشيمي برزويه، آروماتيك چهارم مشاركت جهان‌پارس، كيسون و تهران جنوب
12 خدمات دفتر پشتيباني پروژه در سايت تأسيسات موقت پتروشيمي مبين شركت پتروتك سان
13 خدمات پشتيباني پروژه ‌نصب واحد EO/EG پتروشيمي مارون شركت پتروتك سان
14 خدمات دفتر برنامه ريزي در پروژه افزايش ظرفيت سيمان آبيک شرکت سيمان آبيک
15 اجراي مدل بلوغ سازماني مديريت پروژه (OPM3) شرکت ايدرو
16 خدمات دفتر برنامه ريزي در پروژه زامياد 2 شركت مهندسي توسعه سايپا ( سيکو )
17 خدمات دفتر برنامه ريزي در پروژه ساخت کارخانه داروسازي ريحانه شرکت ريحانه
18 تأمين نيروي انساني ماهر و کارشناس شرکت مهندسي و تأمين قطعات ايران خودرو ديزل (اپکو)
19 کارسنجي، زمان سنجي، بالانس و شبيه سازي سالن کاميون سازي شرکت ايران خودرو ديزل
20 کارسنجي، زمان سنجي، بالانس و شبيه سازي سالن مونتاژ 4 شرکت ايران خودرو
21 بهبود راندمان، شبيه سازي و طراحي سيستم سنجش عملکرد سالن پرس 3 شرکت ايران خودرو
22 کارسنجي، زمان سنجي، بالانس و شبيه سازي سالن رنگ 1 شرکت ايران خودرو
23 کارسنجي، زمان سنجي، بالانس و شبيه سازي مجموعه بدنه سازي سمند شرکت ايران خودرو
24 کارسنجي، زمان سنجي، بالانس و شبيه سازي سالن مونتاژ 2 شرکت ايران خودرو
25 طراحي سيستم مديريت پروژه در شركت پتروپارس شرکت پترو پارس
26 طراحي سيستم مديريت پروژه در شركت تأسيسات دريايي IOEC IOEC
27 طراحي و استقرار سيستم مديريت پروژه در شركت ماشين سازي ويژه شركت ماشين سازي ويژه
28 طراحي سيستم مديريت پروژه در شركت ساپكو شرکت ساپکو
29 طراحي سيستم مديريت پروژه در شركت مشاورين يكم شرکت مشاورين يكم
30 طراحي سيستم مديريت پروژه am/pm -
31 استقرار سيستم am/pm در شركت الكترونيك ايران خودرو (اليكو) شركت الكترونيك ايران خودرو (اليكو)
32 تدوين و پياده سازي برنامه بودجه با سيستم مكانيزه avec budget براي شركت فابيس شرکت فابيس