شرکت مشاوره و مهندسي انديشه وران (avec)

خدمات ما

شرکت مشاوره و مهندسي انديشه وران (اوک) در سال 1377 با هدف ارائه خدمات مديريت پروژه و مهندسي صنايع به شرکت ها و صنايع ايران بر اساس استانداردهاي بين المللي، تأسيس گرديد. استراتژي بازاريابي اوک بر اساس ارائه خدمات منعطف و کارآ توسط بهترين کارشناسان استوار گشت.
قدرت تيم سازي و تجهيز اوک به گونه اي است که در کوتاهترين مدت، شرايط استقرار و ارائه خدمات به پروژه ها در نقاط سخت را فراهم مي نمايد.
مشتريان اوک در صنايع پتروشيمي، گاز، خودروسازي، سيمان و ديگر صنوف شاهد کارآيي و بهره وري خدمات اوک مي باشند. کارشناسان اين شرکت دوره هاي آموزشي خود را بر اساس خواسته ها و روش هاي تدوين شده طي مي نمايند و با آشنايي کامل به محيط پروژه ها به فعاليت در آنها مي پردازند.
امروز اوک به عنوان بزرگترين شرکت مديريت پروژه ايراني در پروژه هاي بزرگ کشور فعاليت مي کند.

خدمات اوک موارد زير را شامل می گردد:
 • برنامه ريزی پروژه
 • زمانبندی پروژه
 • بودجه بندی پروژه
 • نظارت بر پروژه
 • کنترل پروژه
 • هم محوری پروژه
 • مديريت قراردادها
 • مديريت تضمين مرغوبيت
 • مديريت ساخت و نصب
 • مديريت مستندات و آرشيو
 • آموزش