درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - اساتید مدیریت ساخت و مدیریت پروژه


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

نام و نام خانوادگی
دانشگاه
مرتبه علمی

دکتر عباس اکبر پور
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
استادیار
مهندس رویا امیری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
مربی
دکتر محمد حسین امین فر
دانشگاه تبریز
دانشیار
دکتر بهنود برمایه ور
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
استادیار
دکتر منوچهر بهرویان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
استادیار
دکتر صادق پرتانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
استادیار
دکتر توحید پور رستم
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
استادیار
دکتر محمد تقی تقی ور
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
استادیار
دکتر مجتبی جعفری صمیمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
استادیار
دکتر سعید جمالی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
استادیار
دکتر هومن حاجی کندی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
استادیار
دکتر عبدالحسین حداد
دانشگاه سمنان
دانشیار
مهندس احمد رضا حسینی
موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی
مربی
دکتر علی خیرالدین
دانشگاه سمنان
استاد
دکتر مهراب داراب پور
دانشگاه شهید بهشتی
دانشیار
دکتر محمد حسن رامشت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
استادیار
مهندس محمد رجبی
مربی دانشگاه
مربی
دکتر محمود رحیمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی-دانشکده معماری و شهرسازی
استادیار
مهندس حمید رضا رشیدی
مهندس مشاور
مربی
دکتر امیر رضایی فر
دانشگاه سمنان
استادیار
دکتر مهدی روانشادنیا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
استادیار
دکتر محمد صادق روحانی منش
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
استادیار
دکتر امیرعلی زاد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
استادیار
دکتر اقبال شاکری
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
استادیار
دکتر غلامرضا شوبیری
موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی
استادیار
دکتر محمد صادق صادقیان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
استادیار
دکتر شهریار طاووسی تفرشی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
استادیار
مهندس سید محمود ظفری
انبوه سازان مسکن
مربی
دکتر حمید رضا عباسیان جهرمی
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
استادیار
دکتر جعفر عسگری مارانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
استادیار
دکتر مهران غلامی
مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
استادیار
دکتر هرمز فامیلی
دانشگاه علم و صنعت ایران
استاد
مهندس امیر هوشنگ فخیمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
مربی
دکتر فرخ فروتن
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
استادیار
دکتر افشین فیروزی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
استادیار
دکتر مصطفی قاضی مرادی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
استادیار
دکتر پرویز قدوسی
دانشگاه علم و صنعت ایران
استاد
دکتر مجید قلهکی
دانشگاه سمنان
استادیار
مهندس علیرضا کلاهدوز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
مربی
دکتر علی گلصورت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
استادیار
دکتر علی رضا لرک
دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت
استادیار
دکتر علی اصغر مجروحی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
استادیار
دکتر جواد مجروحی سردرود
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
استادیار
دکتر عمادالدین محمدی گل افشانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
استادیار
دکتر علی مزروعی
مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
استادیار
دکتر مسعود مفید
دانشگاه صنعتی شریف
استاد
دکتر سید سجاد مهدی زاده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
استادیار
دکتر مهدی میرزایی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
استادیار
دکتر حسن نگهدار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
استادیار
دکتر علیرضا نگهدار
دانشگاه محقق اردبیلی
استادیار
دکتر محمود هریسچیان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
استادیار
دکتر اشکان یوسف زاده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
استادیار
دکتر احسان اثنی عشری
موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی
استادیار
دكتر عبدالله اردشیر
ardeshir53@yahoo.com
دكتر محمد تقی بانكی
bankimt@yahoo.com
دکتر بهروز بهنام
b.behnam@aut.ac.ir
مهندس منصور پیدایش
peydyesh@aut.ac.ir
دكتر حسین رجایی
rajaieh@aut.ac.ir
دکتر علی اکبر رمضانیانپور
aaramce@aut.ac.ir
دكتر محمد حسن سبط
sebt@aut.ac.ir
دكتر اقبال شاكری
eshakeri@aut.ac.ir
دکتر وحید شاه حسینی
shahhosseini@aut.ac.ir
دكتر ربیع منتصر كوهساری
memaran@aut.ac.ir
معرفی اساتید و همكاران آموزشی و پژوهشی گروه در دوره دكتری و كارشناسی ارشد
دكتر مهدی روانشادنیا (عضو هیأت علمی تمام وقت واحد علوم و تحقیقات، و مدیرگروه های مهندسی و مدیریت ساخت، راه و ترابری و حمل ونقل واحد علوم و تحقیقات)
زمینه آموزشی و پژوهشی: اصول و مقررات پیمان، مدیریت پروژه، روش های ساخت، مدیریت مالی پروژه ها، مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست در كارگاه های عمرانی، مدیریت ماشین آلات عمرانی، توسعه پایدار در ساخت،

دكتر افشین فیروزی (عضو هیأت علمی تمام وقت واحد علوم و تحقیقات)
زمینه های آموزشی و پژوهشی: تعمیر و تقویت سازه ها، روش های نگهداری زیر ساخت ها، سیستم های مدیریت پل، روش های ساخت، طراحی و مهندسی زیر ساخت ها، تحلیل قابلیت اطمینان
دكتر مجتبی حسینعلی پور (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی و استاد نیمه وقت واحد علوم و تحقیقات) زمینه آموزشی و پژوهشی: برنامه ریزی و كنترل پروژه، تحقیق در عملیات، ساختمان و معماری
دكتر حسین رجایی (عضو هیأت علمی دانشگاه امیركبیر و استاد مدعو واحد علوم و تحقیقات) زمینه های آموزشی و پژوهشی: مصالح ساختمانی، روش های ساخت
دكتر شاهین شعبانی ( عضو هیأت علمی پژوهشكده حمل و نقل دانشگاه علم و صنعت ایران و استاد مدعو واحد علوم و تحقیقات)
زمینه های آموزشی و پژوهشی: ایمنی در ترافیك، مدیریت ماشین آلات، مدیریت روسازی راه، مدیریت و نگهداری زیر ساخت ها، تولید و اجرای روسازی های آسفالتی و بتنی
دكتر حسن جوانشیر (عضو هیأت علمی واحد تهران جنوب، و استاد مدعو واحد علوم و تحقیقات) زمینه های آموزشی و پژوهشی: تحقیق در عملیات، اقتصاد مهندسی
دكتر محمد باقر نوبخت حقیقی ( عضو هیأت علمی مركز تحقیقات استراتژیك مجمع تشخیص مصلحت و استاد مدعو واحد علوم و تحقیقات) زمینه آموزشی و پژوهشی: اقتصاد مهندسی و مدیریت مالی و حسابداری پروژه
دانشگاه شریف
هیات علمی
دکتر امین الوانچی
دکتر حامد کاشانی
دکتر محمدمهدی مرتهب (مدیر گروه)
دانشگاه تهران
ردیف
نام خانوادگی نام مرتبه
1 احمدی کرویق حسن استادیار
2 اسكندری قادی مرتضی دانشیار
3 اعلمی هرندی رضا مربی
4 افلاکی ساسان استادیار
5 بابازاده عباس استادیار
6 بدیعی پیمان استادیار
7 برگی خسرو استاد
8 بنی هاشمی محمدعلی دانشیار
9 بهاری محمدرضا دانشیار
10 بهنیا کامبیز دانشیار
11 پلاسی مسعود استادیار
12 تابش مسعود استاد
13 توکلان مهدی استادیار
14 حسینی عبدالله استادیار
15 خان محمدی محمد استادیار
16 دولتشاهی پیروز محرّم دانشیار
17 رحیمیان محمد استاد
18 زهرایی بنفشه دانشیار
19 زهرایی سیدمهدی دانشیار
20 شاه قاسمی ابراهیم استادیار
21 شکرچی زاده محمد دانشیار
22 صادق آذر مجید دانشیار
23 عطارنژاد رضا دانشیار
24 غیاثی رضا استادیار
25 فاخر علی دانشیار
26 فرجودی جمشید استادیار
27 فرزانه اورنگ استادیار
28 قاسمیه مهدی دانشیار
29 قربانی تنها سید امیرکیوان استادیار
30 قلندرزاده عباس دانشیار
31 قلی پور یعقوب استاد
32 كراچیان رضا استاد
33 کارآموز محمد استاد
34 گتمیری بهروز استاد
35 لطیفی نمین منوچهر دانشیار
36 مالک شاهرخ استادیار
37 متوّلی مسعود استادیار
38 محمدی توچایی سهیل استاد
39 محمودزاده کنی ایرج استاد
40 مرادی مجید استادیار
41 معرفت محمدصادق استاد
42 منتظری نمین مسعود استادیار
43 میرقاسمی علی اصغر استاد
44 میرقادری سیدرسول استادیار
45 نائینی سیدتقی (امید) استادیار
46 نظیف سارا استادیار
47 هروی غلامرضا استادیار
48 وهدانی شهرام استادیار
دانشگاه سمنان
نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی مدرک تحصیلی زمینه تخصصی Email (Website)
علی خیرالدین استاد دکتری - کانادا سازه های بتنی kheyroddin@semnan.ac.ir
غلامعلی شفابخش دانشیار دکتری- فرانسه راه و ترابری - زیر سازی و روسازی راه و راه آهن ghshafabakhsh@semnan.ac.ir
عبدالحسین حداد دانشیار دکتری - ایران خاک و پی / ژئوتکنیک ahadad@semnan.ac.ir
محمد کاظم شربتدار دانشیار دکتری - کانادا سازه های بتنی و زلزله و تکنولوژی بتن msharbatdar@semnan.ac.ir
محسن گرامی دانشیار دکتری - ایران سازه های فولادی و زلزله mgerami@semnan.ac.ir
خسرو حسینی دانشیار دکتری- فرانسه سازه های هیدرولیکی - سد و رودخانه khhosseyni@yahoo.com
حسین نادرپور دانشیار دکتری-ایران سازه/محاسبات نرم naderpour@semnan.ac.ir
محمد علی کافی استادیار دکتری-ایران سازه های فولادی mkafi@semnan.ac.ir
مجید قلهکی دانشیار دکتری - ایران سیستمهای جداکننده و مقاوم در برابر زلزله mgholhaki@semnan.ac.ir
محمد سعید کریمی استادیار دکتری - انگلستان المانهای مجزا و المانهای محدود mskarimi@semnan.ac.ir
رضا وهدانی استادیار دکتری - ایران مهندسی زلزله - کنترل سازه ها Reza.vahdani2001@gmail.com
امیدرضایی فر استادیار دکتری - ایران سازه و اجزای کامپوزیت rezayfar@yahoo.com
حجت اله کرمی استادیار دکتری - ایران سازه های هیدرولیکی hkarami@semnan.ac.ir
محمد ایمان خداکرمی استادیار دکتری - ایران مهندسی زلزله khodakarami@semnan.ac.ir
سعید فرزین استادیار دکتری - ایران سازه های هیدرولیکی saeed.farzin@semnan.ac.ir
سیف اله همتی مربی کارشناسی ارشد - ایران سازه های فولادی shemati@semnan.ac.ir
دانشگاه علم و صنعت
استاد
ابراهیم ثنایی (بازنشسته)
استاد
حمید بهبهانی
استاد
علی کاوه
استاد
غلامرضا قدرتی امیری
استاد
فریدون امینی
استاد
محمدحسن بازیار
استاد
عباس افشار
دانشیار
ابراهیم جباری
استاد
امیر اعتماد شهیدی
دانشیار
جلیل شاهی (بازنشسته)
استاد
حسن زیاری
دانشیار
حسین غیاثیان
دانشیار
شهریار افندی زاده
استاد
عباس قاهری (بازنشسته)
دانشیار
علی منصور خاکی (بازنشسته)
دانشیار
محمدهادی افشار
استاد
محمود عامری
استاد
نادر شریعتمداری
استاد
مرحوم رضا عباس نیا
استاد
محمد علی برخورداری
استادیار
احمد نیکنام
دانشیار
افشین شریعت مهیمنی
دانشیار
باقر ذهبیون
دانشیار
پرویز قدوسی
استادیار علی اکبر شیرزادی جاوید
استادیار برات مجردی
دانشیار
حبیب شاه نظری
دانشیار
حمیدرضا رازقی
استادیار
شمس نوبخت (بازنشسته)
دانشیار
عباس یگانه بختیاری
استادیار
عبدالرضا شیخ الاسلامی
استادیار
علی اکبر حشمتی
استادیار
مجتبی غروی (بازنشسته)
استاد
محسن سعیدی
دانشیار
محسنعلی شایانفر
دانشیار
محمود احمدی نژاد
استادیار
مرتضی زاهدی (بازنشسته)
استادیار
مصطفی خانزادی
استادیار
هرمز فامیلی (بازنشسته)
دانشیار
حسین صالح زاده
استادیار سیدعلی چاوشیان
استادیار علی توکلی کاشانی
استادیار محسن صابر ماهانی
استادیار مرتضی رئیسی دهکردی
استادیار وحید بروجردیان
استادیار سیدمصطفی سیادت موسوی
استادیار حسین علیزاده
استادیار اصغر حبیب نژاد کورایم
استادیار علیرضا سعیدی عزیزکندی
استادیار مطهره سعادت پور
استادیار سید سجاد میرولد
استادیار پدرام قادری
دکتر واحدی     مدیرکل اداره راه استان تهران
مهندس زمانیان      اداره راه استان تهران
دکتر محمد صادق روحانی منش     رئیس تحصیلات تکمیلی گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
دکتر محسن سرتیپی پور     مدیرگروه مدیریت پروژه و ساخت-دانشگاه شهید بهشتی
دکتر سید مجتبی حسینعلی پور     عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
مهندس محمد علی کاشف حقیقی     دانشگاه شهید بهشتی
دکتر مهیار جاوید روزی      عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر سعید جمالی     عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
دکتر افشین حسینی     مدیرگروه کارشناسی ارشد مهندسی سازه موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی
دکتر امیرعلی زاد     عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
دکتر مجید قلهکی     مدیر گروه کارشناسی ارشد مدیریت ساخت دانشگاه سمنان
دکتر کیوان بمانا      موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی
دکتر ایمان خداکرمی     عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان
دکتر مهدی نعیمی     استاد مدعو دانشگاه صنعتی شریف
دکتر بهنود برمایه ور     موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی
دکتر مومنی     عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
دکتر سعید علایی     دانشگاه پیام نور تهران
مهندس احمدرضا حسینی     مدیرگروه کارشناسی مهندسی عمران موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی
مهندس محمد یوردخانی     عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی
مهندس نیما مهران نیا     موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی
مهندس میثم محمدی     موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی
مهندس توفان جعفری     موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی
مهندس پیام حسینی     موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی
مهندس امیر محمدی     گروه مدیریت ساخت موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی
مهندس احمد رجبی     موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


مربی بهروز حکیما (بازنشسته)
مربی سید سعید سیادت نژاد
Name
University / Department
Dr. Salman Azhar
McWhorter School of Building Science
College of Architecture,Design and Construction
Auburn University,USA
Dr. Yiannis Xenidis
Laboratory of Construction Equipment and Management
Department of Civil Engineering ,School of Engineering
Aristotle University of Thessaloniki
Thessaloniki,Greece
Prof. Syed M. Ahmed
Assistant Dean Research and Enterprise
School of Engineering and Computing
University of the West of Scotland,UK
Dr. Christian Nordahl Rolfsen
Assistant Professor
Civil Engineering
Oslo and Akershus University College of Applied Sciences,Norway
Dr. Tahir M. Hanif
Project Control Specialist
Public Works Authority – Ashghal
Doha,Qatar
Dr. Ioannis Brilakis
Laing O’Rourke Lecturer
Construction Engineering and Technology, Engineering Department
Cambridge University,UK
Dr. Borja García de Soto Lastra
Dept. of Civil,Environmental & Geomatic Engineering
Institute of Construction & Infrastructure Mgm
ETH Zürich,Switzerland
Prof John Smallwood
Professor of Construction Management
Nelson Mandela Metropolitan University,South Africa
Prof Brink Botha
Head of Department
Nelson Mandela Metropolitan University,South Africa
Prof. Winston Shakantu
Professor of Construction Management
Nelson Mandela Metropolitan University,South Africa
Prof. Miklós Hajdu
Szent István University,Hungary
Prof. Milan Radosavljevic
Assistant Dean Research and Enterprise
School of Engineering and Computing
University of the West of Scotland,UK
آخرین اخبار علمی کشور

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - اساتید مدیریت ساخت و مدیریت پروژه

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - اساتید مدیریت ساخت و مدیریت پروژه,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات