درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - دانلود تمپلیت های گزارش مدیریت پروژه و مدیریت ساخت


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

دانلود تمپلیت های گزارش مدیریت پروژه و مدیریت ساخت

Download Page for Project Management & Construction Management Report Themplate

 از این پس سعی خواهم کرد در این صفحه لینک دانلود تمپلیت گزارش های مورد استفاده در زمینه مدیریت پروژه و مدیریت ساخت  را قرار دهم. از کلیه دوستانی که بتوانند در پربارتر شدن این بخش به بنده کمک کنند بسیار سپاسگذار خواهم بود.

 

پم باک یک-PMBOK- استاندارد است، نه آیین نامه، تفاوت این دو در این است که اجرای آیین نامهاجباری و اجرای استاندارد اختیاری است. این استاندارد را موسسه بین المللی و غیر انتفاعیPMI  تهیه و ارائه کرده است. این موسسه استانداردهای متعددی در خصوص پروژه ارائه کردهاست که معروف ترینِ آن ها همان پم باک است.

دانلود تمپلیت های گزارش مدیریت پروژه و مدیریت ساخت بر مبنای PMBOK

 

تمپلیت ویژگی های فعالیت ها Activity Attributes Template

لینك دانلود

تخمین هزینه فعالیت ها Activity Cost Estimates

لینك دانلود

لیست فعالیت ها Activity List

 لینك دانلود

گزارش مفروضات

Assumption Log

 لینك دانلود

 مبنای تخمین  Basis of Estimate  لینك دانلود
 مدل کسب و کار  Business Case  لینك دانلود
 گزارش تغییرات  Change Log  لینك دانلود
 برنامه مدیریت تغییرات  Change Management Plan  لینك دانلود
 درخواست تغییر  Change Request  لینك دانلود
 برنامه مدیریت ارتباطات  Communications Management Plan  لینك دانلود
 برنامه مدیریت پیکره بندی  Configuration Management Plan  لینك دانلود
 برنامه مدیریت هزینه  Cost Management Plan  لینك دانلود
 تخمین طول دوره  Duration Estimate  لینك دانلود
 بررسی سالانه کارکنان  Employee Annual Review  لینك دانلود
 گزارش هزینه کرد  Expense Report  لینك دانلود
مطالعه امکان سنجی Feasibility Study  لینك دانلود
برنامه مدیریت منابع انسانی Human Resource Plan  لینك دانلود
 گزارش مشکلات Issue Log  لینك دانلود
 درس های آموخته  Lessons Learned  لینك دانلود
 برنامه جلسه  Meeting Agenda  لینك دانلود
 صورت جلسه  Meeting Minutes  لینك دانلود
 لیست مایلستون ها (نقاط مهم)  Milestone List  لینك دانلود
 گزارش عملکرد  Performance Report  لینك دانلود
 بازبینی پروژه  Post Project Review  لینك دانلود
 برنامه بهبود فرآیند  Process Improvement Plan  لینك دانلود
 برنامه مدیریت تامین و تدارکات  Procurement Management Plan  لینك دانلود
 تصویب پروژه  Project Acceptance  لینك دانلود
 منشور پروژه  Project Charter  لینك دانلود
 گزارش منشور پروژه  Project Charter Long  لینك دانلود
 تامین مالی مورد نیاز پروژه  Project_Funding_Requirements  لینك دانلود
 برنامه مدیریت پروژه  Project Management Plan  لینك دانلود
 وضعیت کارهای پروژه  Project Statement of Work  لینك دانلود
 گزارش وضعیت پروژه  Project Status Report  لینك دانلود
 پروپزال  Proposal   لینك دانلود
 چک لیست کیفیت  Quality Checklist  لینك دانلود
 برنامه مدیریت کیفیت  Quality Management Plan  لینك دانلود
 معیارهای کیفیت  Quality Metrics  لینك دانلود
 برنامه مدیریت روابط  Relationship Management Plan  لینك دانلود
 درخواست پروپزال  Request_for_Proposal  لینك دانلود
 برنامه مدیریت نیازها  Requirements Management Plan  لینك دانلود
 برنامه مدیریت ریسک  Risk Management Plan  لینك دانلود
 شناسایی ریسک  Risk Register  لینك دانلود
 بررسی دلایل اصلی  Root Cause Analysis  لینك دانلود
 برنامه مدیریت زمانبندی  Schedule Management Plan  لینك دانلود
 برنامه مدیریت محدوده  Scope Management Plan  لینك دانلود
استراتژی مدیریت ذینفعان Stakeholder Management Strategy  لینك دانلود
شرح کار Statement of Work  لینك دانلود
برنامه برونسپاری Transition Out Plan  لینك دانلود
ساختار شکست کار Work Breakdown Structure  لینك دانلود
دانلود کل مجموعه Project Management Templates  لینك دانلود

 انجمن مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management Association

چارچوب PRINCE 2 – مختصر شده PRojects IN Controlled Environments – روشی ساده و کاربردی و یکی از موفق‌ترین چارچوب‌ها برای مدیریت انواع پروژه‌ها خصوصاً پروژه‌های فناوری اطلاعات می‌باشد.

 دانلود تمپلیت های گزارش مدیریت پروژه و مدیریت ساخت بر مبنای Prince2
برنامه مزایا پرینس 2 PRINCE2 Benefits Review Plan

لینك دانلود

طرح کسب و کار پرینس 2 PRINCE2 Business Case

لینك دانلود

گزارش چک پوینت پرینس 2 PRINCE2 Checkpoint Report  لینك دانلود

استراتژی مدیریت ارتباطات پرینس2

PRINCE2 Communication Management Strategy

 لینك دانلود

پیکره بندی آیتم های شناسایی شده پرینس2 PRINCE2 Configuration Item Record  لینك دانلود
استراتژی مدیریت یک پارچه پرینس 2  PRINCE2 Configuration Management Strategy  لینك دانلود
گزارشات روزانه پرینس 2 PRINCE2 Daily Log  لینك دانلود
گزارش پایان پروژه پرینس 2  PRINCE2 End Project Report  لینك دانلود
گزارش پایان مرحله پرینس 2  PRINCE2 End Stage Report  لینك دانلود
گزارش استثنائات پرینس 2 PRINCE2 Exception Report  لینك دانلود
گزارش شاخص های مهم پرینس 2  PRINCE2 Highlight Report  لینك دانلود
گزارش مشکلات شناسایی شده پرینس 2  PRINCE2 Issue Register  لینك دانلود
گزارش مشکلات پرینس 2  PRINCE2 Issue Report  لینك دانلود
ثبت دروس آموخته پرینس 2  PRINCE2 Lessons Log  لینك دانلود
گزارش دروس آموخته پرینس 2  PRINCE2 Lessons Report  لینك دانلود
طرح پرینس 2 PRINCE2 Plan  لینك دانلود
توصیف محصول پرینس 2 PRINCE2 Product Description  لینك دانلود
وضعیت محصول پرینس 2 PRINCE2 Product Status Account  لینك دانلود
مزایا پروژه پرینس 2  PRINCE2 Project Brief  لینك دانلود
مستندات شروع پروژه پرینس 2 PRINCE2 Project Initiation Documentation  لینك دانلود
شرح محصولات پروژه پرینس 2 PRINCE2 Project Product Description  لینك دانلود
استراتژی کنترل کیفیت پرینس 2  PRINCE2 Quality Management Strategy  لینك دانلود
ثبت کیفیت پرینس 2  PRINCE2 Quality Register  لینك دانلود
مدیریت ریسک پرینس 2 PRINCE2 Risk Management Strategy  لینك دانلود
شناسایی ریسک پرینس 2  PRINCE2 Risk Register  لینك دانلود
بسته های کاری پرینس 2  PRINCE2 Work Package  لینك دانلود
دانلود کل مجموعه پرینس 2 prince2 Templates  لینك دانلود

آخرین اخبار


مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - دانلود تمپلیت های گزارش مدیریت پروژه و مدیریت ساخت

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - دانلود تمپلیت های گزارش مدیریت پروژه و مدیریت ساخت,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات